fbpx
Previous Next

Pamiętamy ????️

Uroczystość Wszystkich Świętych to czas zadumy i odwiedzin na grobach bliskich.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wraz z jego przedstawicielami oraz słuchacze z kierunków: Technik Masażysta I rok i Opiekun Medyczny I rok pamiętali o modlitwie i zapaleniu zniczy na grobach byłych pracowników szkoły: pierwszej Pani Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego – śp. Zofii Hołubowicz oraz nauczycieli - śp. Krystyny Bujnik i śp. Rudolfa Kantora oraz słuchaczy: śp. Artura Wasyluka, śp. Magdaleny Gołębiewskiej, śp. Grzegorza Caruka, śp. Barbary Szeszko i śp. Małgorzaty Juszczuk

© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search