fbpx
Previous Next

Uroczystość Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego i przekazania nowego budynku szkole

22 marca 2023 roku w Białej Podlaskiej, w budynku przy ul. Warszawskiej 14, odbyła się uroczystość zorganizowana przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego, oraz Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, reprezentowaną przez Dyrektor Marzenę Paszkowską. Uroczystość miała na celu przekazanie przez Zarząd Województwa Lubelskiego znacznej części budynku przy ul. Warszawskiej 14 Szkole, co zostało połączone z obchodami Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pan Grzegorz Bierecki, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Dariusz Litwiniuk, Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, oraz duchowni: Ks. Andrzej Biernat, Ks. Marian Daniluk, Ks. Ryszard Kozieł, Ks. mitrat Andrzej Pugacewicza. Obecni byli również dyrektorzy różnych placówek edukacyjnych, przedstawiciele samorządów oraz inni honorowi goście. Uroczystość została podzielona na dwie części. Pierwsza miała miejsce w holu głównym, gdzie po przemówieniach głównych gości oraz wręczeniu dokumentu przekazania budynku, odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie odbyło się poświęcenie budynku przez duchownych. Druga część uroczystości odbyła się w auli szkoły, gdzie po krótkim przypomnieniu historii Województwa Lubelskiego, miało miejsce wręczenie pamiątkowych medali dla osób zasłużonych dla edukacji w regionie. Po części oficjalnej, odbyła się część artystyczna przygotowana przez słuchaczy szkoły, połączona z premierą hymnu szkolnego. Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły, Marzena Paszkowska, podziękowała wszystkim za udział oraz życzyła wszystkim zgromadzonym szczęśliwych Świąt Wielkiej Nocy. Goście zostali obdarowani drobnymi prezentami przygotowanymi przez słuchaczy kierunku terapeuta zajęciowy. Uroczystość zakończyła się w serdecznej atmosferze, pełnej radości i wzruszeń, będąc wyjątkowym momentem w historii szkoły oraz Województwa Lubelskiego.

Media o naszym wydarzeniu:

https://podlaski.info/2024/03/22/bialski-medyk-ma-nowa-siedzibe-to-wazny-dzien-dla-bialej-podlaskiej/?fbclid=IwAR0Oyq3WdO6TPPAS4ESP5ZQ481tgaw0BD7lIN-siQDwcA2YoNp6lGGqmGNE

Przeniesienie Medycznego Studium Zawodowego w Bialej Podlaskiej do nowej siedziby. Siedzibę otwarto oficjalnie, ale placówka zacznie działać w nowym miejscu 1 września (bp24.pl)

Jubileusz 550-lecia Województwa Lubelskiego

Przekazanie przez Marszałka Jarosława Stawiarskiego części nowo wyremontowanego budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej w trwały zarząd Szkole Policealnej - Medycznemu Studium Zawodowemu im. Danuty Siedzikówny ps. “Inka”.
© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search