fbpx

Patron na miarę naszych czasów

Uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Policealnej – Medycznemu Studium Zawodowemu im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej

PODSUMOWANIE UROCZYSTOŚCIIkona dla osób niedowidzących


W imieniu społeczności Szkoły Serdecznie dziękuję za udział w dniu 27.02.2022 r. w uroczystości nadania imienia i sztandaru Szkole Policealnej – Medycznemu Studium Zawodowemu im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej przybyłym gościom:

 • Dariuszowi Stefaniukowi, Posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Grzegorzowi Biereckiemu, Senatorowi Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Jerzemu Szwajowi, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Lubelskiego
 • Robertowi Gmitruczukowi, Wicewojewodzie Lubelskiemu
 • Bartłomiejowi Bałabanowi, Członkowi Zarządu Województwa Lubelskiego reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Barbarze Barszczewskiej, Radnej Sejmiku Województwa Lubelskiego
 • Januszowi Skólimowskiemu, Wicestaroście Powiatu Bialskiego
 • ks. Marianowi Danilukowi, Dziekanowi Dekanatu Bialskiego - Północ, proboszczowi Parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej
 • mjr. Robertowi Jabłońskiemu, reprezentującego Dowódcę 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka
 • mjr. Grzegorzowi Celińskiemu, zastępcy komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej
 • Dariuszowi Litwiniukowi, kierownikowi Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej
 • Arkadiuszowi Gałązce, Dyrektorowi Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii
 • Zbigniewowi Ławniczakowi, zastępcy dyrektora Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii
 • Annie Kuraś-Jargiło, p.o. kierownika Oddziału Edukacji reprezentującej Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
 • Katarzynie Sierpotowskiej, wizytator Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej reprezentującej Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Adamowi Chodzińskiemu, Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
 • prof. dr. hab. Jerzemu Nitychorukowi, Rektorowi Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Krystynie Rachoń – Kulickiej, Prezesowi Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białej Podlaskiej
 • Karolowi Sudewiczowi, Dyrektorowi Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
 • Barbarze Kratiuk z Oddziału LSCDN w Białej Podlaskiej reprezentującej Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Maciejowi Czechowi, Dyrektorowi Szkół Rzemieślniczych w Białej Podlaskiej
 • Andrzejowi Nowowiejskiemu, Inspektorowi ds. zarządzania nieruchomościami Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej

oraz przedstawicielom mediów.

Ikona dla osób niedowidzących


Szczególne podziękowania kierujemy do fundatorów naszego sztandaru, którymi są:

 1. Organ Prowadzący – Samorząd Województwa Lubelskiego, który w dniu uroczystości był reprezentowany przez Pana Jerzego Szwaja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Pana Bartłomieja Bałabana Członka Zarządu Województwa Lubelskiego.
 2. Pan Senator Grzegorz Bierecki.
 3. Pan Mariusz Burdzyluk właściciel Biura Podróży Mario Presto w Białej Podlaskiej.
 4. Samorząd Uczniowski reprezentowany podczas uroczystości przez wiceprzewodniczącego Pana Daniela Grabka.

Ikona dla osób niedowidzących


Serdecznie dziękujemy za ciepłe słowa pod adresem Szkoły kierowane na moje ręce a płynące od przedstawicieli Samorządu Województwa Lubelskiego,  Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dyrektorów Szkół Policealnych - Medycznych Studiów Zawodowych Województwa Lubelskiego, władz Samorządowych Powiatu Bialskiego oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej.

Grawer

Image

Dziękujemy również za prezenty w postaci wydawnictw książkowych, które wzbogacą szkolną bibliotekę.

Jeszcze raz z całego serca dziękuję WSZYSTKIM osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości: słuchaczom, nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym.
Image
Image
Jestem szczerze wzruszona oraz niezmiernie dumna, że kieruję taką placówką.

Dyrektor
Marzena Paszkowska

Search